چهار شنبه , 3 ژوئن 2020
خانه | روزنوشت | شیر و شغال
شیر و شغال

شیر و شغال

شیر و شغال

در افسانه های قدیمی آفریقایی آمده است
روزی شیری در قلمروی خود مورد تعرض شغالی قرار گرفت
شیر به رجز خوانی شغال توجه نکرد شغال بیشتر بی ادبی و جسارت کرد شیر باز توجه نکرد این حادثه دگر روز تکرار گشت و باز شیر توجهی ننمود تا آنکه روز سوم شغال که بی توجهی شیر را از سر ترس و وحشت از خود می دید برابر تمام حیوانات شیر را به مبارزه دعوت کرد. اما در کمال تعجب شیر باز هم نپذیرفت شغال که این برخوردرادیدبا صدای بلند گفت: پس میروم به شغال های دیگر می گویم که شیر از مبارزه با من ترسیده و آنها نیز ترا مسخره خواهند کرد شیر با همان متانت و وقار گفت: من ریشخند شغالان را بیشتر میپسندم تا آنکه شیران مرا شماتت کنند که چرا با شغالی مبارزه کرده ام
واقعا ما تاچه اندازه در زندگی خود مراقب شخصیت و جایگاه و پرستیژ خود هستیم در برخورد با افراد بی ادب و هتاک و بی فرهنگ. این افراد در پشت چراغ قرمز و در محل کارو همسایگی و هر جایی امکان دارد با ما برخورد داشته باشند ولی می توانیم با وقار و متانت یک شیر و شخصیت یک جنتلمن به شخصیت خودمان احترام بگذاریم و از یک مسئله کوچک یک پیروزی شیرین و دلچسب برای شخصیت خود بسازیم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*