پنجشنبه , 4 ژوئن 2020
خانه | بایگانی برچسب ها : http://nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghoogh-binalmelal-emome/614—–2.html

بایگانی برچسب ها : http://nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghoogh-binalmelal-emome/614—–2.html

حقوق بین الملل عمومی 2

در سال 1971 ، بحث ارتباطات تلفنی فضایی که از طریق ماهواره صورت می گیرد مطرح شد. ماده 4 آن کنوانسیون : ممنوعیت قراردادن سلاح های اتمی و سایر سلاح های کشتار جمعی در مدار را مطرح می کند. کنوانسیون 1972 : مسئولیت بین المللی اشیایی که به فضا پرتاب می شود و خسارات ناشی از این پرتاب اشیاء به کشورهای دیگر، مربوط به کشور پرتاب کننده می باشد. کنوانسیون 1975 : کشور پرتاب کننده را ملزم کرد که اشیاء پرتاب شده به فضا را به زمین برگرداند و آن ها را در مدار رها نکند. ادامه مطلب »