سه شنبه , 25 فوریه 2020
خانه | بایگانی برچسب ها : نویسنده: ستار شیرویی

بایگانی برچسب ها : نویسنده: ستار شیرویی

تحولات پيدايش عرف بين المللي

ر دوران حقوق بين الملل كلاسيك معاهداتي دو يا چند جانبه كه داراي محتوي و مضمون يكسان يا كم و بيش يكسان بودن منشاء قواعد عرفي قرار مي گرفتند . مثلاً پيش ازمعاهده 1963 وين راجع به حقوق كنسولي, معاهدات دو جانبه بسياري روابط كنسولي را تنظيم مي كردند كه قواعد مندرج در آنها عرف كنسولي بين المللي هم بود, يا مقررات مندرج در معاهدات دو جانبه راجع به چگونگي تنظيم و اجرا و پايان و حل اختلافات مجموعاً حقوق معاهدات را تشكيل مي داد . اگر اختلافي در اين زمينه ها پيش مي آمد و براي حل آن ناگزير به حقوق بين الملل رجوع مي شد, قانون بين المللي براساس مضامين مندرج در آن معاهدات, در كليه موارد مشابه حاكم مي گرديد و حقوق حاكم بر اختلاف از معاهدات همسوي مذكور استخراج مي شد. در حال حاضر نيز اعتقاد بر اين است كه يك معاهده همه جانبه كه در حقيقت صورتي از مجموع معاهدات دو جانبه است مي تواند پايه يا نقطه آغاز قاعده اي گردد كه در مجموع حقوق بين المللي وارد گردد و براي دول ثالث ايجاد الزام نمايد ادامه مطلب »

خاورميانه عربي و كوانسيون نيويورك

داوري ، بويژه داوري بين المللي ، در تعدادي از كشورها بوسيله پاره اي دادگاهها مورد حمايت واقع نمي شود، زيرا اين دادگاهها به داوري بعنوان رقيب خود نگاه مي كنند. مضافا" شعبه اجرائي ، كه د رمقايسه با بسياري از كشورهاي غربي ، با تشكيلات قضائي غالبا" روابط نزديكتر دارد، هميشه مجذوب داوري بين المللي نمي شود. آنها در گذشته بطور نامطلوب آيند تجربه تلخي باداوران بين الملي داتشه اند. آنها اكنون بر اين عقيده اند كه داوري بين المللي تحت حاكميت نهادهاي غربي قرار دارد. همچنين درميان حقوقدانان ، قضات و سياستمداران عرب عموما" شناخت خوبي درباره داوري ، صرف نظر از پاره اي استثنائات وجود ندارد. تنها متمركز ساختن تلاشها براي پيوست فوري به كنوانسيون نيويورك ممكن است نتايج دلخواه را بارمغان نياورد. در حال حاضر، سياستمداران در پاره اي كشورهاي خاورميانه عربي كه عضو كنونسيون نيستند، متقاعد به ضرورت راه اندازي تشريفات قانوني ويا مافوق اقنوني دست وپاگير براي پيوستن به اين كنوانسيون نشده اند. ادامه مطلب »

بررسى تطبيقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بين المللى

مفهوم پناهندگى و تعريف پناهنده، از ديدگاه فقهى و در اسناد بين المللى متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بين المللى، حقوق را براى پناهنده به رسميت شناخته‏اند. در اين مقاله كوشش شده است مفهوم پناهنده از ديدگاه فقه و اسناد بين المللى تبيين و تعريف شود. همچنين حقوق پناهندگان در كشور پذيرنده از ديدگاه فقه و منابع بين المللى در اين مقاله مورد بررسى قرار گرفته است. قرآن كريم: «و اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود». توبه/6 ماده 12 اعلاميه حقوق بشر اسلامى «هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتخاب و انتقال مكن براى اقامت در داخل و يا خارج كشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى‏تواند به كشور ديگر پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود، با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد» ماده 12 اعلاميه جهانى حقوق بشر: «هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.» ادامه مطلب »

حقوق بین الملل عمومی 2

در سال 1971 ، بحث ارتباطات تلفنی فضایی که از طریق ماهواره صورت می گیرد مطرح شد. ماده 4 آن کنوانسیون : ممنوعیت قراردادن سلاح های اتمی و سایر سلاح های کشتار جمعی در مدار را مطرح می کند. کنوانسیون 1972 : مسئولیت بین المللی اشیایی که به فضا پرتاب می شود و خسارات ناشی از این پرتاب اشیاء به کشورهای دیگر، مربوط به کشور پرتاب کننده می باشد. کنوانسیون 1975 : کشور پرتاب کننده را ملزم کرد که اشیاء پرتاب شده به فضا را به زمین برگرداند و آن ها را در مدار رها نکند. ادامه مطلب »

مباني اساسي منشور سازمان ملل متحد در مورد ايجاد و حفظ صلح

در منشور ملل هيچ مقرراتي در مورد حفظ صلح وجود ندارد و فاقد مطلبي واضح و صريح در مورد ايجاد صلح است اما مقرراتي چند وجود دارد كه سازمان ملل در اقدامات و تجربياتش به آن تكيه كرده است تلاش هاي سازمان ملل و ميزان موفقيتش در حفظ صلح و امنيت از جمله تكيه كرده است تلاش هاي سازمان ملل و ميزان موفقيتش در حفظ صلح و امنيت از جمله موضوعاتي هستند كه نويسنده در جهت تحقيقات بيشتر در مورد آن مشغول به مطالعه و تحقيق است. ادامه مطلب »