پنجشنبه , 4 ژوئن 2020
خانه | بایگانی برچسب ها : منبع : http://yaserziaee.blogfa.com/post-133.aspx

بایگانی برچسب ها : منبع : http://yaserziaee.blogfa.com/post-133.aspx

استناد به مسئوليت بين المللي دولت از سوي دولت هاي غير زيان ديده

اگرچه در اين زمينه رويه گسترده وجود ندارد, بر اين اساس کميسيون حقوق بين الملل در طرح مسئوليت دولت 2001 از اظهار نظر صريح در مورد توسل به اقدامات متقابل توسط دولت های غير زيان ديده خوداری نموده است. ادامه مطلب »