پنجشنبه , 4 ژوئن 2020
خانه | بایگانی برچسب ها : عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

بایگانی برچسب ها : عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است، ادامه مطلب »